Documentatii necesare pentru

CERTIFICAT DE URBANISM - PENTRU FIRME,

RECLAME, PANOURI PUBLICITARE

AMPLASATE DIRECT PE DOMENIUL PUBLIC

Cerere tip semnata de beneficiar - numele si prenumele solicitantului - persoana fizica sau reprezentant al firmei (persoana juridica) cu precizarea denumirii firmei si a calitatii solicitantului in cadrul firmei, stampila firmei;

Documentatie in 2 exemplare intocmita de un proiectant autorizat care sa contina :

 scurt memoriu justificativ - descriere amplasament, materiale folosite

 plan incadrare in zona SC 1 : 2.000 sau 1 : 5.000

 plan de situatie cu strazi, denumiri, constructii existente, regim de inaltime, distante SC 1 : 500

 vederi una sau doua (doua caz) ale obiectului propus

Taxa de certificat achitata - copie chitanta.

 

E Inapoi la INFORMATII UTILE