Documentatii necesare pentru

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - PENTRU FIRME,

RECLAME, PANOURI PUBLICITARE

AMPLASATE DIRECT PE DOMENIUL PUBLIC

Cerere tip semnata de beneficiar - numele si prenumele solicitantului - persoana fizica sau reprezentant al firmei (persoana juridica) cu precizarea denumirii firmei si a calitatii solicitantului in cadrul firmei, stampila firmei;

Copie certificat urbanism si plan anexa la acesta;

Avizele solicitate prin certificatul de urbanism;

Copie contract asociere, inchiriere cu Primaria;

Documentatie in 2 exemplare intocmita de un proiectant autorizat care sa contina :

 scurt memoriu justificativ - descriere amplasament, materiale folosite

 plan incadrare in zona SC 1 : 5.000 sau 1 : 2.000

 plan de situatie : strazi , denumiri , constructii existente, regim de inaltime, distante propuse SC 1 : 500

 vederi una sau doua (doua caz) ale obiectului propus

Documentatia va contine detalii necesare explicitarii solutiilor propuse, culori, fatade si culori propuse, etc.

Taxa de autorizatie achitata - copie chitanta.E Inapoi la INFORMATII UTILE