E Inapoi la INFORMATII UTILE

 

Documentatii necesare pentru

PROMOVAREA UNUI OBIECTIV DE INVESTITII

CU FINANTARE DE LA BUGET:

Pentru realizarea proiectului sunt necesari urmatorii pasi:

Hotarirea Consiliului Local sau Judetean dupa caz, pentru promovarea investitiei

Acordul MF sau dupa caz hotarare de guvern si DL (documentatie de licitatie)

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate

Licitatie de proiectare

Proiectul tehnic si caietul de sarcini

Licitatie de executie

Contract de executieSTUDIUL DE PREFEZABILITATE

   Se contracteaza cu o persoana juridica de specialitate, aplicindu-se prevederile Ordonantei Guvernului nr.12/1993, republicata in anul 1995

STUDIUL DE FEZABILITATE

   Se elibereaza de catre contractantul desemnat conform prevederilor Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiilor publice, aprobat prin H.G.nr.727/1993.

   Avizul Consiliului tehnico-economic - organul de lucru al Delegatiei permanente din cadrul Consiliului Judetean

   Certificatul de urbanism

   Acordul prealabil al Ministerului de Finante, respectindu-se limitele valorice privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice prevazute de Legea bugetului

PROIECTUL TEHNIC SI CAIETELE DE SARCINI si DOCUMENTATIA LICITATIEI

   Reprezinta documentatia scrisa si desenata pentru care se elibereaza autorizatia de construire si care face parte din documentele de licitatie, pe baza carora se intocmeste oferta.

 

E Inapoi la INFORMATII UTILE