Documentatii necesare pentru obtinerea

AVIZULUI PENTRU PLANUL URBANISTIC DE DETALIU

cerere tip

adresa de inaintare a documentului din partea primariei

documentatia de P.U.D. intr-un exemplar(plan de incadrare in zona, ridicare topografica, analiza situatiei existente, situatia juridica a terenurilor, circulatia terenurilor, reglementari, retele, memorii de specialitate, regulamentul de urbanism),intocmita de un proiectant autorizat

avize utilitati( retele electrice si apa - canal), celelalte avize necesare dupa caz


( Agentia pentru Protectia Mediului, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie, Directia de Telecomunicatii, Statul Major General, Autoritatea Aeronautica Civila, Directia Regionala de Drumuri si Poduri, Regionala Cai Ferate, Ministerul Turismului, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Regia Autonoma de Imbunatatiri Funciare, Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului, Ministerul de Interne - Brigada de Pompieri Militari, Rezerva Naturala a Biosferei - Delta Dunarii, etc.).

E Inapoi la INFORMATII UTILE