Documentatii necesare pentru eliberarea

CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE

pentru terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, in conformitate cu prevederile H.G.834/1991 si Criteriile comune ale M.F.si M.L.P.A.T. :

documentatia topografica intocmita in conformitate cu actele normative mai sus mentionate;

titlul asupra terenului;

procese verbale de delimitare;

documentele privind infiintarea societatii;

documentele de constituire a comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor din cadrul societatii.

 

E Inapoi la INFORMATII UTILE