Documentatii necesare pentru eliberarea

CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU

REALIZAREA RETELELOR TEHNICO EDILITARE

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991.

cerere tip privind eliberarea Certificatului de Urbanism;

plan de incadrare in zona;

plan de situatie;

memoriu tehnic;

documente privind situatia juridica a terenului;

avizul primariei si avizul comisiei locale de urbanism;

hotarirea consiliului local;

dovada achitarii taxei pentru Certificatul de Urbanism.

 

 

E Inapoi la INFORMATII UTILE