Documentatii necesare pentru eliberarea

CERTIFICATULUI DE URBANISM

cerere tip

dovada obtinerii terenului pentru care se solicita Certificatul de Urbanism (titlu de proprietate, contract de vinzare cumparare , contract de concesiune, certificate de mostenire, etc)

plan de incadrare in localitate

plan de situatie (propunere)

dovada achitarii taxei pentru Certificatul de Urbanism (inainte) - locuinte si anexe gospodaresti;

Pentru alte tipuri de constructii executate de persoane fizice sau juridice (societati comerciale) se solicita avizul Comisiei locale de urbanism, avizul primariei, hotararea consiliului local dupa caz.;

 

E Inapoi la INFORMATII UTILE