INFORMAŢII UTILE

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

PROMOVAREA UNUI OBIECTIV DE INVESTITII CU FINANTARE DE LA BUGET

AVIZ PENTRU PLANUL URBANISTIC DE DETALIU

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IN MEDIUL RURAL

CERTIFICAT DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE

CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU REALIZAREA RETELELOR TEHNICO EDILITARE

CERTIFICAT DE URBANISM

AUTORIZATIE DE DESFIINTARE

EXTINDERE SPATIU DE LOCUIT

                   

 

         Designed by Anton KOVACS

              Info KAM Technologies

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE A LUCRARILOR FUNERARE

CERTIFICAT DE URBANISM - PENTRU FIRME, RECLAME, PANOURI PUBLICITARE AMPLASATE DIRECT PE DOMENIUL PUBLIC

 

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - PENTRU FIRME, RECLAME, PANOURI PUBLICITARE AMPLASATE DIRECT PE DOMENIUL PUBLIC